وبلاگ چت وان

وبلاگ چت وان

شنبه 12 فروردین 1391 ساعت 03:28

پ نه پ سری جدیدتر

- نصفه شب یکی از بالا درمون پرید تو حیاط داداشم گفت محمود دزده؟
پ نه پ “زوروِ ” داره از دست گروهبان گارسیا در میره ۲- پسره اومده خواستگاریم میگم من الان می خوام درس بخونم می گه یعنی چند سال دیگه می خوای ازدواج کنی؟
پ نه پ ۱۰ دقیقه صبر کنی این صفحه رو بخونم درسم تموم میشه

- دارم حرف میزنم هی زبونم میگیره، بابام میگه:چته زبونت بند اومده؟
میگم پ نه پ میخوام حرف بزنم اینجا بد آنتن میده!!! ۲- دم کوه زنگ زدم به دوست دانشگام میگم بجنب بچه ها همه جمع شدند منتظر توایم!
میگه بچه های خودمون؟
میگم پ نه پ بچه های شیرخوارگاه آمنه رو میگم که منتظرند بیای ژانگولر بازی از خودت درآری بخندند

۱- رفتم پیژامه رو از کمد برداشتم پوشیدم. بابام میگه از تو کمد برداشتی؟
گفتم پ نه پ گذاشته بودم تو یخچال تابستونیه پیژامه تگری بپوشم خنک شم

۲- به رفیقم میگم شارژر سوزنی داری؟ میگه می خوای موبایلتو شارژ کنی؟
پ نه پ می خوام دگمه لباسمو باش بدوزم!