وبلاگ چت وان

وبلاگ چت وان

چهارشنبه 16 فروردین 1391 ساعت 01:51

دِ نـَـه دِ نسل جدید پ ن پ
بعد از خنثی شدن پ ن پ توسط اقا رضا نوبت میرسه به دِ نـَـه دِ

جدیدا اومده به بازار!
هر کی دوست داشت در رابطه با این تاپیک پست بذاره!


با حالت افسرده نشستم زانوهام و جمع کردم تو بغلم...میگم مامان...من که انقدر بدردنخور نبودم...من که انقدر حال بهم زن و دوست نداشتنی نبودم....مامانه بغلم کرده میگه : آخی...نازی...دِ نـَـه دِ بودی تازه فهمیدی !

با 6تا دوستام رفته بودیم رستوران و فقط یک نفر قرار شد از میز اردوو استفاده کنه جاتون خالی اندازه 10 نفر از روی میز چیز خوردیم وقتی خواستیم بریم رفتیم حساب کنیم مسوولش گفت چند نفر از میز اردوو استفاده کردند ما هم گفتیم یک نفر اونم فقط یک کلمه گفت که ما همه سوختیم : دِ نـَـه دِ

توی فرودگاه با دوستم داریم از قسمت بازرسی رد میشیم. یه دفعه صدای بوق بلند شده … دوستم میگه یعنی من یه چیز فلزی همرامه ؟
دِ نـَـه دِ چون از بچگی بهت میگفتن شونبول طلا الان این داره بوق میزنه !

با رفیقم با موتور لیز خوردیم..خوردیم زمین رفیقم بلند شده میگه لعنتی شلوارم پاره شد..میگم دِ نـَـه دِ تازه 30تومن رفت رو شلوارت! بیا موتورو از رو من بلند کن.

مامانم میگه چرا اینقدر سرعت نت کمه ! میگم چون الان داریم از یولترا استفاده می کنیم!میگه : خوب ببندش ! میگم : د نه د ، اگه اینو ببندیم که باید بریم " سایت پیوندها " سوال شرعی بپرسیم !!

چه خواهرم پنج ماهشه اومدم بغلش کنم تالاپی اوفتاد از دستم بهش میگم دایی جون ساکت باش حالا مامانت میاد از کولمون پایین نِمیره میگه : دِ نـَـه دِ حالا ساکتم بشم این کوهان رو پیشونیم را چیکار میکنی !

با بابام پشت چراغ قرمز ایستادیم پسره پاکت نامه دستشه بین ماشینا راه میره بابام میگه فال می فروشه؟ گفتم پ ن پ داره کارت عروسی ننشو پخش میکنه بابام میگه د ن د شاید تبلغ باشه

دِ نـَـه دِ
به مامانم میگم میخوام فوتبال ببینم داری چیزی میبینی؟
میگه اره
میگم این که پیام بازرگانیه.!!!
میگه دِ نـَـه دِ شاید بعدش یه چی نشون داد !!!

خالم زنگ زده میگه میای پیش بچه ها بمونی من دارم میرم بیرون کار دارم میگم دِ نـَـه دِ بچه هات شیطونن من اعصابشونو ندارم میگه باشه عزیزم هرجور راحتی پس من میارمشون اونجا

اصفهانیه میره حرم امام رضا میگه یا امام یه گونی پول بده 1ساعت دیگه بگیر . بغل دستیش میگه این چه کاریه اول میگی پول بده بعد میگی 1 ساعت دیگه بگیر ؟ میگه د نه د تو بذار بده میخواد از من بگیره !!!