X
تبلیغات
زولا

وبلاگ چت وان

وبلاگ چت وان

استفاده از کلمات بی ربط

زنان از حرف های بی ربطی که مردان می زنند ناراحت هستند و حتی ممکن است  با سکوت و یا شیوه های دیگر اعتراض کنند. شکایت و اعتراض برخی از زنان را می توان به این مسئله ارتباط داد. زنان می گویند که شوهرانشان به حرف های آنها توجهی نمی کنند در حالی که مردان آن را شیوه ای برای گفت و گو می دانند.

ایجاد برتری در حس یکی شدن

برای این هدف با کمی دقت متوجه می شوید که الفاظی چون " ما" و " تو" در میان زنان بیشتر به چشم می خورد و غالباً آنها از لحن مقتدرانه و خشن مردان خود رنج می برند و آن را دلیلی بر اثبات حاکمیت مردان تلقی می کنند.

سؤال کردن

زنان معمولاً در مکالمات سؤالات بیشتری می پرسند. آنها سؤال کردن را راهی برای ادامه گفت و گو می دانند . در حالی که مردان پرسیدن را راهی برای کسب اطلاعات بیشتر می دانند . مردان کمتر دوست دارند سؤالات شخصی را مطرح کنند آنها فکر می کنند که اگر همسرم قرار است چیزی به آنها بگوید خواهد گفت . زنان نیز فکر می کنند اگر سؤال نکنند شوهرشان فکر می کنند آنها بی تفاوت هستند. مردان سؤالاتِ زیادی را نشان دهنده ی کنجکاوی بیجای سؤال کننده می دانند ؛ در حالی که زنان آن را بیانگر ارتباط قوی و صمیمی زوجین می دانند.

تصمیم گیری

مردان هرگاه به سخنان همسران خود گوش می کنند سعی دارند سریعاً راه حلی برای مشکلات مطرح شده پیدا کنند. اما در این مورد زنان موشکافی و پرداختن جزء به جزء حل مسئله را ترجیح می دهند. زنان مشکلات خودرا با زنان دیگر در میان می گذارند و از تجربیات یکدیگر هم استفاده می کنند.

زوجین  برای ارج نهادن به گفت و گوهای یکدیگر و همین طور استحکام روابط خود باید به مواردی توجه کافی داشته باشند ، این موارد عبارت اند از :

 

سعی داشته باشید زبان شریک زندگی خود را بهتر متوجه شوید.اگر متوجه می شوید که پند های شما به همسرتان تنها باعث ناراحتی او می شود ، راه حل مناسب دیگری پیدا کنید.

 

صحبت های همسرتان را قطع نکنید.هیچ گاه وسط حرف های همسرتان سخن نگویید ، اگر از طرف همسرتان چنین اتفاقی افتاد سریع از این مسئله تعبیر منفی نکنید و فرض را بر این بگذارید این روش صحبت کردن اوست و یا این که اتفاقی بوده است .

 

از مطرح کردن سؤالات و پاسخ های نامناسب خودداری کنید.سؤالات خودرا به شکل ماهرانه بپرسید تا پاسخی درست دریافت دارید و از آن بهره ببرید. مطرح کردن پرسش هایی از موضوعات مناسب و جالب به مکالمه ی مفید و ادامه دار می انجامد.

 

از شیوه های عاطفی استفاده کنید.زیاد سخت گیر نباشید. هر کس حساسیتی دارد. توجه داشته باشید که هیچ زوجی به طور صد درصد متناسب با هم نیستند، شاید همین عدم تناسب صد درصد باعث جذب دو فرد به هم می شود. یاد بگیرید تفاوت های فردی یکدیگر را بپذیرید و از برخوردهای سخت و خشن خودداری کنید. توجه داشته باشید که تفاوت های شما ناشی از بی وفایی یا فقدان اعتماد و احترام متقابل نیست . تفاوت ها ، خود عامل کشش است ، نه نشانه ای از ناپسند بودن .

   به هنگام گفت و گو با همسرتان ساکت و مبهوت نمانید.

زمان صحبت کردن از طریق اشاره و حرکت دست و صورت یا با صدا و ... به همسر خود برسانید که نسبت به حرف هایش بی تفاوت نیستید. در این صورت همسرتان متوجه می شود که شما به حرف هایش گوش می دهید و برای شما مهم است .