X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

وبلاگ چت وان

وبلاگ چت وان

شتر با مادر (طنز)

بچه شتر: مادر جون چند تا سوال برام پیش آمده است،

آیا می تونم ازت بپرسم؟


شتر مادر: حتما عزیزم. چیزی ناراحتت کرده است؟

بچه شتر: چرا ما کوهان داریم؟


شتر مادر: خوب پسرم، ما حیوانات صحرا هستیم.

 در کوهان آب و غذا ذخیره می کنیم تا در صحرا که

چیزی پیدا نمی شود بتوانیم دوام بیاوریم.

بچه شتر: چرا پاهای ما دراز و کف و پای ما گرد است؟
شتر مادر: پسرم. قاعدتا برای راه رفتن در صحرا و

تندتر راه رفتن داشتن این نوع دست و پا ضروری است.

بچه شتر: چرا مژه های بلند و زخیم داریم؟

بعضی وقت ها مژه ها جلوی دید من را می گیرد.


شتر مادر: پسرم این مژه های بلند و ضخیم یک نوع

پوشش حفاظتی است که چشم ها ما را در مقابل

 باد و شن های بیابان محافظت می کنند.

بچه شتر: فهمیدم. پس کوهان برای ذخیره کردن آب است

 برای زمانی که ما در بیابان هستیم. پاهایمان برای راه رفتن

 در بیابان است و مژه هایمان هم برای محافظت

چشمهایمان در برابر باد و شن های بیابان است ...

فقط یک سوال دیگر دارم ...

شتر مادر: بپرس عزیزم.

بچه شتر: پس ما در این باغ وحش چه غلطی می کنیم؟!